Årsmelding, årshjul og regnskap fra RSK

              

 

Årsmelding Romolslia Sportsklubb

 

Styret i Romolslia Sportsklubb har i perioden 05.03.2014- 02.03.2015

hatt følgende sammensetning:

 

Leder:                                      Burbuqe Curraj

Nestleder:                                 Merete Postholm

Sportslig leder:                             Kjetil Vatle

Kasserer:                                  Ole Andreas Lund

Sekretær:                                   Monica Harsvik

Baneansvarlig:                              Kjell Ove Øien

Foreldrekontaktansvarlig:          Susanne Gulbrandsen

Sponsor/dugnadsansvarlig:          Merete Stene

Revisor:                                        Svein Harald Aasø

 

Andre nøkkelpersoner utenfor styret

Materialansvarlig:                         Bård Ivar Lauritsen

Ansvarlig barnefotball:               Frank Solem

Kiosk ansvarlig:                          Susanne Guldbrandsen

Banemester :                               Martin Hoel

Bane ass:                                     Ove Elstad

Dommer ansvarlig:                     Kirsti Tangen

        

 

 

Takk

 

Styret ønsker å rette en stor takk til alle frivillige som har bidratt til å gjøre 2014 til et sportsår som nå står i rekordbøkene!
Tusen takk til alle foresatte, frivillige, fotballinteresserte og selvfølgelig våre barn, for at dere gjør denne klubben til hva den er.

Styret takker også for de økonomiske bidragene som er gitt foreningen i 2014. Romolslia SK har mottatt midler fra grasrotandelen, støtte fra fond og legater og offentlige myndigheter og næringslivet, og sist men ikke minst Romolslia Borettsalg.

 

Styret har i år hatt 10 styremøter, hvor mye av tiden har gått med til drøfting/planlegging av drift av klubben, planlegging av arrangementer og hvordan vi kan gjøre denne klubben bedre og bedre for våre spillere.

 

 

Året 2014

 

Vi har i 2014 gjennomført en rekke arrangementer med stor suksess!

Som i 2013 har vi gjennomført fotballskolen, også denne gang med stor suksess!
Nytt av året har vi arrangert sonekvelder, et alternativ til seriespill for 5’er lag. På denne måten møtes de å spiller tre kamper hver på en kveld, noe som har fungert veldig bra!
Romoslia Sportsklubb har arrangert hele 6 sonekvelder, noe som har gått veldig bra.

 

Romolslia 3v3 Turnering ble gjennomført 6. og 7. September!
I år slo vi verdensrekorden i antall påmeldte lag, 300 lag totalt.

Vi fikk også besøk av fotballtriksere, noe som sikret ekstra underholdning på banen!
Vi er veldig godt fornøyde med 3v3 Turneringen, og gleder oss allerede til høsten 2015.

 

Lagene i Romolslia Sportsklubb 2014 var følgende :

Gutter 01/02/03, Gutter 04, Gutter 05, Gutter 06, Gutter 07, Gutter 08, Jenter 02, Jenter 03/04, Jenter 05, Jenter 06, Veteran og Senior.

 

Vi har i 2014 gjennomført 2 inntektsgivende dugnader, dopapirsalg og salg av bonuskortet Enjoy.

Dette er veldig gode inntektskilder for Romolslia Sportsklubb, og vi ønsker å få gjennomført dette på best mulig måte for alle involverte.
Vi vil presisere at klubben er helt avhengig av disse inntektsbringene dugnadene eller aktivitetene for at klubben skal kunne leve videre, og håper at alle klubbens medlemmer og personer for øvrig er positive til dette uansett hva vi skal selge.

 

For styret : Monica Harsvik, sekretær.

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Sponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no