Årsmøte 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styret i Romolslia Sportsklubb innkaller herved medlemmene til årsmøte for 2017.

Møtet avholdes torsdag 2.mars 2017 kl. 19.00 i Rolia, Innbrektsflata, 7029 Trondheim

Agenda:

  1. Konstituering.
  2. Presentasjon av dagens styre og roller.
  3. Regnskap/budsjett og revisorberetning og årsmelding. Godkjenning.
  4. Fastsette medlemskontigent.
  5. Fastsette treningsavgift, dugnadsplan og 3V3-turnering.
  6. Behandle idrettslagets årshjul.
  7. Prosjekt Klubbhus.
  8. Saker fremlagt for styret og styrets forslag.
  9. Valg.

 

Fullstendig agenda blir kunngjort på vår hjemmeside (www.romolslia.no) en uke før årsmøtet. Agendaen blir i tillegg sendt ut til foreldrekontakter, lag og trenere.

 

§ Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

 

Vel møtt.

Styret i Romolslia SK

 

 

Sponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no