Årsmelding og regnskap 2016

Årsmelding 2016 for Romolslia Sportsklubb

 

Styret i Romolslia Sportsklubb har i perioden 07.03.2016 - 02.03.2017 hatt følgende sammensetning:

 

Leder: Torbjørn Øyås

Nestleder: Merete Postholm

Sportslig leder: Frank Solem 

Kasserer: Linn Therese Leinum

Sekretær: Ingrid Hanne Sørdahl

Baneansvarlig: Kjell Ove Øien

Foreldrekontaktansvarlig: Ingrid Hanne Sørdahl

Sponsor/dugnadsansvarlig: Susannne Gulbrandsen

Styremedlem: Remi Robberstad

Styremedlem: Rune Nesjø

Styremedlem: Bård Ivar Lauritzen

Styremedlem: Nina Kossack

 

Andre nøkkelpersoner utenfor styret:

Ansvarlig barnefotball: Frank Solem

Kioskansvarlig: Susanne Guldbrandsen

Banemester: Martin Hoel

Baneassistent: Ove Elstad

Dommeransvarlig: Kirsti Tangen

 

Lagene i Romolslia Sportsklubb 2016 var følgende:

G04, G05, G06, G07, G08, G09, J05, J06, J07, J08, J09, Veteran og Senior. 

 

Styret har i 2016 hatt 10 styremøter. Møtene har i hovedsak handlet om følgende saker: 

 

Sonekvelder: 

RSK gjennomførte 5 sonekvelder på våren og 4 sonekvelder på høsten hvor foreldre og foresatte stiller opp. Styret har hatt ansvaret for grilling, mens foreldre har hatt ansvar for kiosk og parkering. Sonekveldene utfordrer oss noe på at foreldre og foresatte må stille opp til rett tid pga. at SFO ikke stenger før kl.16:30, og lag møter opp i god tid før kampene begynner. I tillegg er det en utfordring for styret å kunne møte opp mange nok siden styrets medlemmer også har en jobb utenom RSK eller er trenere og dermed opptatt på andre sonekvelder. 

 

Dugnader: 

Vi har i 2015 gjennomført 2 inntektsgivende dugnader: dopapir/kjøkkenpapir ved vårdugnaden og Enjoy Bonusguide ved høstdugnaden. Dugnadene er viktige inntektskilder for RSK. Vårdugnaden bidro til en betydelig større inntekt enn høstdugnaden. 

 

3V3-turnering:

Det ble i mars opprettet en egen 3V3-komite. 3V3-turneringen ble gjennomført 3.september. I år ble det kun turnering en dag på grunn av færre påmeldinger. Dette skyldtes blant annet andre arrangement på samme helg. Likevel er styret fornøyd med gjennomføringen og resultatet av 3V3-turneringen. 

 

Innetider gymsal:

Det ble i 2016 ikke søkt om innetider for treninger gjennom vinteren i gymsalen på Romolslia skole. Dette førte til utfordringer når det gjaldt å finne treningstider for alle lag. Styret håper at lagene ble fornøyd med løsningene som ble presentert og gjennomført. 

 

Fotballskole:

Fotballskolen ble gjennomført 18.september 2016 med god hjelp og støtte fra Seniorlaget. Det ble i år en suksessfull fotballskole hvor spillerne ble utfordret med forskjellige øvelser. 

 

Fotballavslutning:

RSK delte avslutningen opp på to kvelder 21. og 22.november. G/J04, 05 og 06 kom på den første kvelden, mens G/J07, 08, 09 og 10 kom den siste kvelden. Styret serverte pølse og satset på frukt som dessert denne gangen. 

 

Brakke kontra nytt klubbhus:

RSK fikk brev fra kommunen om at Brakka vår står ulovlig oppført. Etter dialog med kommunen, har vi fått fem nye år fra 2016 på å få på plass en permanent løsning. 

 

Vi vil presisere at klubben er helt avhengig av inntektsbringende dugnader og aktiviteter for at klubben skal kunne leve videre. Styret håper at alle klubbens medlemmer og personer for øvrig er positive uansett hva vi skulle velge til inntektskilder. 

 

Styret har før årsmøtet 2017 satt seg et mål om at alle lag skal være representert i styret for å oppnå en god kontinuitet fremover. Ved å ha representanter fra alle lag, håper styret at lagene har en større påvirkningsmulighet på klubben. 

 

 

Takk

Styret ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i sportsåret 2016. Tusen takk til alle foreldre, foresatte, frivillige og ikke minst spillerne våre som gjør klubben vår til hva den er. Ute deres innsats hadde vi ikke kunnet gjennomføre alle dugnader, spesielt 3V3-turneringen. 

 

Styret takker også for de økonomiske bidragene som er gitt til sportsklubben i 2016. RSK har mottatt midler fra grasrotandelen, støtte fra fond, legater, offentlige myndigheter og næringslivet. Sist, men ikke minst må vi få takke Romolslia Borettslag for all støtte og godt samarbeid. 

 

På vegne av styret i Romolslia Sportsklubb

Ingrid H. Sørdahl

 

Regnskap

Balanserapport

Resultatrapport

 

Sponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no