Årsmøte 2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styret i Romolslia Sportsklubb innkaller herved medlemmene til årsmøte for 2018.

Møtet avholdes torsdag 1.mars 2018 kl. 19.00 i Rolia, Innbrektsflata, 7029 Trondheim

 

Agenda:

  1. Konstituering.
  2. Presentasjon av dagens styre og roller.
  3. Regnskap/budsjett og revisorberetning og årsmelding. Godkjenning.
  4. Fastsette medlemskontigent.
  5. Fastsette treningsavgift og dugnadsplan.
  6. Behandle idrettslagets årshjul.
  7. Prosjekt Klubbhus.
  8. Saker fremlagt for styret og styrets forslag.
  9. Valg. 

 

Fullstendig agenda blir kunngjort på vår hjemmeside(www.romolslia.no) en uke før årsmøtet. Agendaen blir i tillegg sendt ut til foreldrekontakter, lag og trenere.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

 

Vel møtt.

Styret i Romolslia SK

Sponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no