Årsmelding og regnskap 2017

Årsmelding 2017 for Romolslia Sportsklubb.

 

Styret i Romolslia Sportsklubb har i perioden 02.03.2017 - 01.03.2018 hatt følgende sammensetning:

 

Leder: Ingrid Hanne Sørdahl

Nestleder: Bente Kristiansen

Sportslig leder: Torbjørn Øyås

Baneansvarlig: Kjell Ove Øien

Foreldrekontaktansvarlig: Marit Losen Halseth

Sponsor/dugnadsansvarlig: Susannne Gulbrandsen

Dommeransvarlig: Remi Robberstad

Matrialforvalter: Roar Michaelsen/Andreas Håland

Styremedlem: Maria Angeleena Kristensen

Styremedlem: Kim Andre Olsen Gjengaar

 

Andre nøkkelpersoner utenfor styret:

Kasserer: Linn Therese Leinum

Kioskansvarlig: Susanne Guldbrandsen

Banemester: Martin Hoel

Baneassistent: Ove ElstadLagene i Romolslia Sportsklubb 2017 var følgende:

Vårsesongen: J05, J06, J07, J08, J09, J10, G04, G05/G06, G07/G08, G09, G10, Veteran og Senior.

Høstsesongen: J05, J06, J07, J08, J09, J10, G04, G05/G06, G07/08, G09, og Veteran.

 

Styret har i 2017 hatt 10 styremøter. Møtene har i hovedsak handlet om følgende saker:

 

Sonekvelder:

RSK gjennomførte 5 sonekvelder på våren og 6 sonekvelder på høsten hvor foreldre og foresatte stiller opp. Sonekveldene utfordrer oss på grunn av at vi ikke er så mange på hvert årskull og at klubben ikke hadde lag på enkelte av sonekveldene vi ble pålagt å gjennomføre. De eldste lagene stilte opp på sonekveldene hvor vi manglet folk. I tillegg ble det bestemt at sonekveldene i høstsesongen skulle gi 1000 kr til laget som klarte å stille med nok folk. Dersom laget hadde behov for ekstra hjelp, kunne man betale laget man innhentet hjelp fra.

 

Utstyrsavtale:

RSK har inngått en utstyrsavtale med Gmax Tiller og Umbro.

 

Dugnader:

Vi har i 2017 gjennomført 2 inntektsgivende dugnader: dopapir/kjøkkenpapir ved vårdugnaden og salg av kort ved høstdugnaden. Dugnadene er viktige inntektskilder for RSK.

 

3V3-turnering:

Det ble i år besluttet å avlyse 3V3-turneringen på grunn av at det ikke ble nok påmeldte lag. Det betyr mindre inntekter på klubben.

 

Fotballskole:

Fotballskolen ble gjennomført 18.september 2017 med god hjelp fra ildsjeler i grenda. Deltagerne viste stor entusiasme og dagen ble i seg selv vellykket.

 

Hvordan gjøre det attraktivt å bli i RSK?

Det ble 19.september arrangert et møte i RSK hvor målet var å gjøre klubben mer attraktiv. Sørli fra kretsen holdt foredrag for klubbens medlemmer. Oppmøtet var bra, og mye positivt kom frem. Klubben trenger ildsjeler og engasjement for å kunne fortsette med driften.

 

Brakke kontra nytt klubbhus:

Styret var i begynnelsen av 2017 i kontakt med borettslaget angående samarbeid om å få satt opp et nytt klubbhus. Styret i borettslaget stilte seg positiv til et nytt samarbeid, men klubben har ikke hatt kapasitet til noe videre arbeid med klubbhus.  

 

Takk

Styret ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i sportsåret 2017. Tusen takk til alle foreldre, foresatte, frivillige og ikke minst spillerne våre som gjør klubben vår til hva den er.

 

Styret takker også for de økonomiske bidragene som er gitt til sportsklubben i 2017. RSK har mottatt midler fra grasrotandelen, støtte fra fond, legater, offentlige myndigheter og næringslivet.

 

På vegne av styret i Romolslia Sportsklubb

Ingrid H. Sørdahl

 

Regnskap

Balanserapport 

ResultatrapportSponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no