Innkalling årsmøte 2019

Årsmøte RSK 2019

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styret i Romolslia Sportsklubb innkaller herved medlemmene til årsmøte for 2019.

 

Møtet avholdes torsdag 7. mars 2019 kl. 19.00 i Rolia, Innbrektsflata, 7029 Trondheim

Agenda:

1. Konstituering

2. Presentasjon av dagens styre og roller

3. Fastsette medlemskontingent

4. Fastsette treningsavgift og dugnadsplan

5. Klubbhus

6. Saker fremlagt for styret og styrets forslag

7. Valg

 

Agendaen blir i tillegg sendt ut til foreldrekontakter, lag og trenere.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

 

Vel møtt.

 

Styret i Romolslia SK

Sponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no