Innkalling årsmøte 2020

Årsmøte RSK 2020 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Styret i Romolslia Sportsklubb innkaller herved medlemmene til årsmøte for 2020.

Møtet er utsatt på ubestemt tid pga Koronoviruset.

Agenda:

1. Konstituering

2. Presentasjon av dagens styre og roller

3. Fastsette medlemskontingent

4. Fastsette treningsavgift og dugnadsplan

5. Klubbhus

6. Saker fremlagt for styret og styrets forslag

7. Valg

Fullstendig agenda blir kunngjort på vår hjemmeside(www.romolslia.no) en uke før årsmøtet. Agendaen blir i tillegg sendt ut til foreldrekontakter, lag og trenere.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2-5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. NIFs lov § 2-9.

Vel møtt.

 

Styret i Romolslia SK

Sponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no