INFORMASJON ANGÅENDE BRUK AV BANEN FOR EGENINITIERT TRENING OG LEK

INFORMASJON ANGÅENDE BRUK AV BANEN FOR EGENINITIERT TRENING OG LEK

Kjære medlemmer og foreldre,

I over en måned nå har har Romolslia sportsklubb holdt sitt anlegg stengt for både egenaktivitet og organisert trening med tanke på koronasituasjonen.

Styret vil gjerne takke dere alle for tålmodigheten og forståelsen dere har vist med tanke på situasjonen vi alle er en del av, og for at dere har respektert forholdene rundt stengingen av anlegget.

Vi har så smått startet opp med organisert trening for de to eldste gruppene, jenter 14 og gutter 12. Kommende uke vil flere lag følge på med organisert trening. Vi har forholdt oss til NFF sine veileder, og informasjon om klubbens retningslinjer for organisert trening er tilgjengelig på klubbens hjemmeside og henger synlig for alle i tilknytning til vårt anlegg. I samråd med trenere er vi klar på at vi venter med de yngste klassene og ser an situasjonen fremover.

I ulik grad har baner blitt åpnet for egenaktivitet rundt om i trondheim. De kommunale banene var først ute, og klubbene tar nå steget og åpner for egenaktivitet, men innenfor klubbens, og NFF sine retningslinjer.

Dette vil Romolslia sportsklubb også åpne opp for, og banen vil være klar for egenaktivitet fra idag 24.04.2020 klokken 20:00

HVA ER KLUBBENS ANSVAR?

Klubben har, enten banen er åpnet eller stengt, ikke ansvar for spillere som driver egenorganisert aktivitet, tilfeldige personer som bruker banen eller f.eks familier som utøver aktivitet på banen. Dette er et selvstendig ansvar for den enkelte person/gruppe av personer. Foresatte har ansvar for egne barn. • Selv om klubben ikke har ansvar for egenorganisert aktivitet så skal klubben gjennom plakatering på anlegget og annen type kommunikasjon gi klare råd og retningslinjer til hvordan man bør utøve den egenorganiserte aktiviteten.

Romolslia sportsklubb vil derfor poengtere at ansvaret her ligger hos spiller, og for barn og unge har foreldrene et særskilt ansvar. Sportsklubben ber også alle gjøre seg kjent med følgende punkter:

1. Organisert trening går foran egenaktivitet

2. Gjør dere kjent med de rutiner og krav til smittevern som er hengt opp i tilknytning til anlegget (koronavett reglene og baneinndeling, se også romolslia.no)

3. I skoletida, vil skolen bruke banen for gymtimer ol. og har fortrinnsrett i de soner de trenger.

4. Foreldre/ som erfarer brudd på koronavettreglene må selv ta ansvar å påpeke dette når de er på anlegget.

5. Klubben kommer til å følge opp egenaktiviteten til forskjellige tider på døgnet.

Gjentakende brudd på smittevern vil kunne medføre at vi må stenge banen for egenaktivitet i en periode, eller permanent. Det er en spesiell situasjon vi er i nå, og vi som klubb ønsker å legge forholdene til rette for et tilbud til barn og unge ved bruk av anlegget på fritiden. Dette gjør vi med en tydelig soneinndeling og med klare retningslinjer for bruk. I dag er vi avhengig av at voksne tar ansvar og følger med sine barn hvis de drar på banen.

Mvh Styret i Romolslia Sportsklubb

Sponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no