Fotballens koronavettregler

Fotballens koronavettregler

Oppdatert 08.05.2020

● En fotballbane regnes som et offentlig sted, og det skal maks være 50 personer tilstede.

● Det skal være en definert ansvarlig ved all organisert trening som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.

● Maks 20 spillere per gruppe. En leder per gruppe som påser at aktiviteten er i henhold til smittevernreglene.

● Alltid en meters avstand eller mer, både innad i gruppen og til eventuelle andre grupper. Det gjelder også ved oppmøte og inndeling av grupper.

● Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre

● Husk at ballen er en potensiell smittekilde og må rengjøres med såpe før og etter bruk

● Kun keeper kan ta på ballen med hendene

 Maks to spillere (keepere) per gruppe (+ eventuell keepertrener) kan ta på ballene gjennom hele økta, gitt at de bruker egne keeperhansker.

● Unngå heading

● Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten

● Felles garderober skal ikke benyttes

● Husk gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, før og etter aktiviteten.

 

Anbefalte grenser for antall spillere / ledere på:

11-er bane: 50 spillere/ledere

7/9-er bane: 25 spillere/ledere

5-er bane: 15 spillere/ledere Ballbinge: 6 spillere

Sponsorer

agape     eiendomsmegler1 sponsor     header-object     logo     logo
logokiwi     logo 1     soccerwave     s logo   www.Reservedeler24.Co.no