Årsmelding 2022 for Romolslia Sportsklubb

Styret i Romolslia Sportsklubb har i perioden 01.01.2021 - 31.12.2021 hatt følgende sammensetning:

Leder: Kjetil Vatle

Nestleder og Kasserer: Vibeke Ansnes

Styremedlem/Sportslig leder: Jon Westbye

Styremedlem/Baneansvarlig: Eirik Larssen

Styremedlem/Materialforvalter: Jan Strømsvik

Styremedlem/Sponsor/dugnadsansvarlig: Hege Svanem Kibsgaard

Styremedlem/Sportslig utvalg: Bjørn Tore Leite

Styremedlem/Sportslig utvalg: Tor Morten Andresen

 

Lagene i Romolslia Sportsklubb 2021 var følgende:

G2009, G2011, G2012, G2013, G2014

J2006/07/08, J2009, J2010, J2012, J2013, J2014

I tillegg startet 2015-kullet med lag fra høsten av.

 

Sesongen 2021:

Før sesongen startet var det et håp om en tilnærmet normal sesong etter den amputerte sesongen i 2020. Slik ble det ikke, med utsettelse både for de minste og de eldste. Men sesongen ble mye lengre og ikke minst, mye bedre for ungene når det gjelder aktivitet. Både vår og høstsesongen var preget av mange regler og restriksjoner, men jeg synes trenere, foreldre, frivillige og ikke minst ungene er flinke til å følge opp og gjøre det beste ut av det.

Vi fikk gjennomført et førstehjelpskurs og kjøpt oss ny hjertestarter som vi eier selv. Dette kurset ble godt mottatt av foreldre og trenere.

 

Økonomi:

Økonomien i RSK er stabilt god, og det er klart at nedbetaling av banen gjør det mye romsligere for oss. På fjorårets årsmøte ble det besluttet å engasjere Rojo arkitekter for å starte prosess vedrørende bygging av nytt klubbhus. Som følge av fullført forprosjektering av klubbhus, økt aktivitet og høyere driftskostnader ble  driftsresultatet dårligere enn budsjettert. Det var i tillegg begrenset mulighet for å øke driftsinntektene tilsvarende, da vårsesongen var svært amputert som følge av pandemien. Det at lagskontoer også er med i klubbens regnskap, gjør det vanskelig å treffe med et budsjett, da det er de forskjellige lagene som disponerer disse kontoene. Styret regner kostnadene som vel anvendte penger med tanke på videre aktivitet i klubbens regi i årene som kommer, og ser også muligheter for å øke driftsinntekter når aktiviteten forhåpentligvis kan gå som normalt i 2022. Med planer om klubbhus tvinges vi til å tenke nytt når det gjelder inntekter til klubben. I dag er klubbens inntekter basert på trenings og medlemsavgift, inntektsgivende dugnader, tippemidler via grasrotandel, momskompensasjon og tilskudd fra kommunen. Ved økte utgifter som drift og vedlikehold av et stort klubbhus vil gi, må vi prøve å øke inntektene til klubben. Dette må og vil styret jobbe med i året som kommer.

 

Sonekvelder:

RSK gjennomførte dessverre ingen sonekvelder på våren siden de ble avlyst. På høsten ble det full runde med 5 sonekvelder på banen. Det ble 5 flotte arrangementer og fullt med liv på banen.

 

Dugnader:

Vi har i 2021 gjennomført 2 inntektsgivende dugnader. Begge dugnadene var salg av dopapir. Styret har fått noen tilbakemeldinger om det er ønskelig med to forskjellige produkter og dette vil styret vurdere neste år. Det ble også gjennomført en vårdugnad hvor vi fikk gjennomført masse fint arbeid på banen.

 

Klubbhus:

I 2021 har det skjedd masse vedrørende nytt klubbhus. Tegninger ble ferdigstilt av Rojo arkitekter etter at årsmøte vedtok å bruke penger på prosjektering. Forhåndskonferanse med kommunen er gjennomført, spillemidler er søkt om, kommunal garanti er søkt om, finansiering er planlagt med hjelp av låneopptak hos KLP. Nabovarsel er ferdig sendt ut og 2 merknader er svart ut. Byggesøknad er sendt til kommunen og vi avventer nå svar fra de.

Hvis alt går som planlagt er planen med byggestart høsten 2022.

 

Sesongavslutning:

Det ble heldigvis mulig å gjennomføre sesongavslutning i 2021. Dette ble en kjempefin dag med masse blide unger og voksne. Sesongavslutningen håper vi kan utvikles til å bli enda bedre og med flere aktiviteter.

 

Takk

Styret ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i sportsåret 2021. Tusen takk til alle foreldre, foresatte, frivillige og ikke minst spillerne våre som gjør klubben vår til hva den er. Styret takker også for de økonomiske bidragene som er gitt til sportsklubben i2021. RSK har mottatt midler fra grasrotandelen, støtte fra fond, legater og offentlige myndigheter..

På vegne av styret i Romolslia Sportsklubb

Jon Westbye

Sportslig leder, RSK

Sponsorer