Nyttige lenker

Trøndelag fotballkrets: http://www.fotball.no/trondelag

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité: http://www.nif.no/t2.aspx

Saupstad Frivilligsentral: www.saupstad.frivilligsentral.no

Frivilligsentralen skal fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker,
frivillige, organisasjoner og det offentlige. Formålet med Frivilligsentralen er å
legge til rette for økt frivillig engasjement og innsats i nærmiljøet.

 

Sponsorer